���������������������������������

ลาแรมบลา - น้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอกเอกตร้าไลท์

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามราคาที่ร้านค้า
500 มิลลิลิตร 222 บาท*

แบรนด์

LA RAMBLA

ข้อมูลสินค้า

LA RAMBLA Extra Light Olive Oil 500 ml

ส่วนผสม

LA RAMBLA Extra Light Olive Oil 500 ml

โภชนาการ

LA RAMBLA Extra Light Olive Oil 500 ml

ช่องทางการจัดจำหน่าย

Foodland
The Mall
Tops
Villa Market